Oracle Eğitimlerimiz

Uzmanlık alanınız veritabanları olacaksa ve özellikle ORACLE DB üzerinde çalışma yapacaksanız doğru yerdesiniz...

ORACLE Temel SQL - PL/SQL Eğitimi


 • SQL SELECT cümlesi ile verinin sorgulanması
 • Tüm Sütunların veya  Belirlenen Seçilmesi
 • Aritmetik ifadelerin ve NULL değerlerin SELECT cümlesinde kullanımı
 • Sütun alias kullanımı
 • DISTINCT, Concatenation ve quote operatörü
 • Verinin Kısıtlanması ve Sıralanması
 • WHERE kullanarak verinin kısıtlanması
 • Mantıksal operatörler ve karşılaştırma operatörleri
 • ORDER BY ile sorguların yazılması
 • Verilerin artan ve azalan sırada sıralanması
 • Substitution değişkenler
 • Single-Row Fonksiyonlarının Kullanımı
 • Single-Row ve Multiple-Row Fonksiyonlar arasındaki fark
 • Karakter Fonksiyonları
 • ROUND, TRUNC ve MOD Fonksiyonlarının kullanımı
 • Tarih fonksiyonları
 • Koşul İfadeleri ve Dönüştürme Fonksiyonları
 • Implicit ve Explicit veri tipi dönüşümleri
 • TO_CHAR, TO_NUMBER ve TO_DATE dönüştürme fonksiyonları
 • İçiçe fonksiyonlar
 • NVL, NULLIF ve COALESCE
 • SELECT cümlelerinde IF THEN ELSE koşul ifadesinin kullanımı
 • Veriyi Gruplama - Grup Fonksiyonları
 • AVG, SUM, MIN ve MAX fonksiyonları
 • Null değerlerin grup fonksiyonlarında handle edilmesi
 • GROUP BY kullanımı
 • HAVING kullanımı
 • Birden Çok Tabloyu Birbirine Bağlama (JOINS)
 • Birden çok tabloyu birbirine bağlayarak veri sorgulama
 • OUTER JOINS
 • SELF JOIN
 • CROSS JOINS
 • İçiçe Sorgular (Subqueries)
 • Single-Row içiçe sorgular
 • İçiçe sorgularda grup fonksiyonlarının kullanımı
 • Multiple-Row içiçe sorgular
 • ANY ve ALL operatörleri
 • Set operatörlerinin Kullanımı
 • Set operatör kullanımı
 • UNION, UNION ALL, INTERSECT ve MINUS operatörleri
 • DML İşlemleri
 • Tabloya yeni bir satır ekleme
 • Tablodaki veriyi değiştirme
 • DELETE ve TRUNCATE ile tablodan veri silinmesi
 • COMMIT ve ROLLBACK
 • Okuma Tutarlılığı
 • FOR UPDATE kullanımı
 • DDL İşlemleri
 • Şema Objeleri
 • Tablolar
 • Yığın (Heap-Organized) Tablo  oluşturma
 • Bir sorgudan tablo oluşturma (CTAS)
 • Geçici (Temporary) tablo oluşturma
 • Indeks (Index-Organized) Tablo oluşturma
 • Harici (External) Tablo oluşturma
 • Tablo değiştirme (ALTER) işlemleri
 • Tablo Silme (DROP)
 • Tabloyu Salt-Okunur (Read-Only) yapma
 • Tabloyu Daraltma (Shrink)
 • Tablo Taşıma
 • Kısıtlar (Constraints)
 • Primary Key
 • Unique Key
 • Foreign Key
 • Check Constraint
 • NOT NULL
 • Kısıtların kullanım dışı bırakılması/kullanıma alınması
 • Kısıtları silme (drop)
 • Indeksler
 • B-tree indeskler
 • Bitiştirilmiş (Concatenated) Indeksler
 • Fonksiyon tabanlı (function based) indeksler
 • Unique indeksler
 • Bitmap indeksler
 • Sıkıştırılmış (Compressed) indeksler
 • Parallel kullanımı
 • Görünmez (invisible) indeksler
 • İndekslerin bakımı
 • Bölümleme (Partitioning)
 • Bölümlendirilmiş tablolar oluşturma
 • Bölüm (partition) taşıma
 • Tabloya bölüm ekleme
 • Bölümleri birleştirme
 • Bölüm silme (drop)
 • Bölümün adını değiştirme
 • indeksleri bölümleme
 • Görüntüler (Views)
 • Sinonimler (Synonym)
 • Sıralar (Sequences)
 • Tetikleyiciler (Triggers)
 • Veritabanı Bağlantıları (Database Links)
 • PL/SQL tanımlayıcıları
 • Değişken kullanımı
 • Veri tipleri
 • %TYPE Attribute
 • Bind değişkenler
 • Çalıştırılabilir cümleler yazma
 • Basit PL/SQL Blok yazım kuralı
 • Koda açıklama  (comment) ekleme
 • Veri  tipi dönüşümleri
 • İçiçe bloklar
 • PL/SQL 'de operatörler
 • Kontrol Yapıları
 • IF cümleleri
 • CASE cümleleri
 • Basit Loop cümlesi
 • While Loop cümlesi
 • For Loop cümlesi
 • Continue cümlesi
 • Explicit Cursors
 • Cursor tanımlama
 • Cursor Açma/Kapama
 • Cursor'dan veri fetch etme
 • Hata yakalama (Exception Handling)
 • Prosedürler ve Fonksiyonlar
 • Paketler

ORACLE DBA I Eğitimi

 • Oracle DBA Kimdir? Ne iş yapar?
 • Oracle Veritabanı Mimarisi
 • Oracle Enterprise Linux 6.3 Kurulumu
 • Linux  İşletim sistemi konfigürasyonu (Kernel parametreleri, rpm paketleri, ASM diskleri, kullanıcı işlemleri)
 • Oracle 11g R2 Grid Infrastructure Yazılım Kurulumu
 • Oracle ASM Instance
 • Oracle 11g R2 Veritabanı RDBMS Yazılım Kurulumu
 • Oracle Veritabanının oluşturulması (DBCA,NETCA araçları)
 • Oracle Veritabanı Fiziksel Dosyalar (Spfile, Password File, Control File, Data File, Online Redo Log File, Archive Log File, Backup File)
 • Oracle Veritabanını Açma/Kapama Yöntemleri
 • Oracle Veritabanı Yönetimine Giriş
 • Tablespace ve Datafiles
 • Control ve Online Redo Log Dosya Yönetimi
 • Uyarı (Alert) ve İzleme (Trace) Dosyaları
 • Temel Veritabanı Kullanıcı İşlemleri
 • UNDO Yönetimi
 • Oracle Okuma Tutarlılığı ve Kilit mekanizması
 • Oracle Enterprise Manager (EMCTL ve EMCA araçları)

ORACLE DBA II Eğitimi

 • Oracle DBA için Linux komutları
 • Oracle ASM
 • RMAN (Yedek alma ve Kurtarma Senaryoları)
 • Flashback Teknolojisi
 • Data Pump (Export/Import)
 • Oracle Bakım ve Performans Yönetimi
 • Oracle Kaynak Yönetimi
 • İşlerin Otomatize Edilmesi
 • Veritabanının Klonlanması

ORACLE Temel SQL Tuning Eğitimi

 • SQL cümlesinin işlenmesi
 • Optimizer
 • Transformer ve Estimator
 • Plan Generator
 • Cost-Based Optimizer
 • Optimizer Neden Gereklidir?
 • Çalışma Planının (Execution Plan) yorumlanması
 • Çalışma Planı (Execution Plan) Nedir?
 • Plan Tablosu, AUTOTRACE kullanımı
 • EXPLAIN PLAN Kullanımı
 • V$SQL_PLAN görüntüsü
 • SQL Monitoring
 • Uygulama İzleme (Tracing)
 • Oturum izleme
 • trcsess aracı
 • SQL trace dosyası içeriği
 • TKPROF aracı
 • Tablo ve indeks işlemleri
 • Erişim Yolları (Access Paths)
 • Full table scan
 • B*tree indeksler ve null değerler
 • Index-Organized tablolar
 • Composite ve invisible indeksler
 • Optimizer Join Yöntemleri
 • Nested Loop Join
 • Sort Merge Join
 • Hash join
 • Cartesian Join
 • Equijoins ve Nonequijoins
 • Outer Joins
 • Antijoins
 • Start Transformation
 • Hint kullanımları
 • Optimizer İstatistikleri
 • Optimizer İstatistikleri türleri
 • Tablo, indeks ve sütun istatistikleri
 • Clustering Factor
 • Histogram kullanımı
 • Sistem istatistiklerinin toplanması
 • Manüel istatistik toplama
 • İstatistiklerin kilitlenmesi ve taşınması
 • SQL Tuning Advisor
 • SQL Access Advisor

ORACLE RAC Eğitimi

 • İÇERİK HAZIRLANIYOR

ORACLE DATA GUARD Eğitimi

 • İÇERİK HAZIRLANIYOR
ORACLE
Eğitim
Saatleri
ORACLE
Temel SQL / PL SQL

40 SAAT
ORACLE
DBA I Eğitimi

32 SAAT
ORACLE
DBA II Eğitimi

32 SAAT
ORACLE
Temel SQL Tuning Eğitimi

20 SAAT
ORACLE
RAC
Eğitimi

40 SAAT
ORACLE
Data Guard Eğitimi

30 SAAT
Normal Kur Fiyatı 1.250 TL 1.250 TL 1.250 TL 1.250 TL 2.500 TL 2.000 TL
Peşin ödemede + %10 indirim 1.125 TL 1.125 TL 1.125 TL 1.125 TL 2.250 TL 1.800 TL
Örnek Eğitim Paketi Seçenekleri

4 KUR Alımında

 • TOPLU KUR ALIMI %15
 • PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ %10
 • DİZÜSTÜ PC İLE KATILIM %10
TOPLAMDA %35 indirim

5.000 TL

3.443 TL

Advanced 2 KUR Alımında

 • TOPLU KUR ALIMI %5
 • PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ %10
 • +2 ARKADAŞ İNDİRİMİ %20
2 Advanced KUR TOPLAMDA %35 indirimle

4.500 TL

3.078 TL

Aşağıdaki tablodan Kendinize özel paket oluşturabilirsiniz. Unutmayın bizde bütün kampanyalar Birleştirilebiliyor

EĞİTİM FİYAT
TABLOSU
6 KUR ALINIRSA
%25
5 KUR ALINIRSA
%20
4 KUR ALINIRSA
%15
3 KUR ALINIRSA
%10
2 KUR ALINIRSA
%5
1 KUR ALINIRSA
%0
Normal Kur Fiyatı 9.500 TL 7.500 TL 5.000 TL 3.750 TL 2.500 TL 1.250 TL
Toplu kur alımı indirimi 7.125 TL 6.000 TL 4.250 TL 3.375 TL 2.375 TL 1.250 TL
Peşin öde + %10 indirim 6.413 TL 5.400 TL 3.825 TL 3.038 TL 2.138 TL 1.125 TL
Laptop ile katıl + %10 indirim 5.711 TL 4.860 TL 3.443 TL 2.734 TL 1.924 TL 1.013 TL
Beş arkadaş Bedava Bedava Bedava Bedava Bedava Bedava
Dört arkadaş + %40 indirim 4.275 TL 3.600 TL 2.550 TL 2.025 TL 1.425 TL 750 TL
Üç arkadaş + %30 indirim 4.988 TL 4.200 TL 2.975 TL 2.363 TL 1.663 TL 875 TL
İki arkadaş + %20 indirim 5.700 TL 4.800 TL 3.400 TL 2.700 TL 1.900 TL 1.000 TL
Bir arkadaş + %10 indirim 6.413 TL 5.400 TL 3.825 TL 3.038 TL 2.138 TL 1.125 TL

Tipografik hatalardan Optimus Danışmanlık sorumlu değildir. Bu tablodaki fiyatlarda ihtilaf olması durumında firma kayıtları esas alınır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.